FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022 Stichting Collot zien en beleven 

Toelichting

Financieel is het jaar 2022 positief afgesloten. Het financieel jaarverslag is door Sandra de Knegt-van Egmond verzorgd. De bijgevoegde jaarrekening is inhoudelijk te begrijpen door het samen te lezen met het jaarverslag, dat via een andere link op deze website is in te zien.

Jaarrekening

 

Jaarrekening  
2022   2021
Activa  
Immateriële vaste activa 0,00 0,00
Materiële vaste activa 43.750,00 42.000,00
Vorderingen en overlopende activa 0,00 0,00
Liquide middelen 5.637,00 6.550,00
Totale activa   49.387,00 48.550,00
Passiva  
Reserves en fondsen 49.365,00 48.540,00
Overlopende passiva 22,00 10,00
Totale passiva   49.387,00 48.550,00
Inkomsten  
Inkomsten “Vrienden Collot 195,00 253,00
Inkomsten schenkingen/giften 1.080,00 955,00
Opbrengst tentoonstelling 534,00 0,00
Overige inkomsten 0,00 0,00
Totale inkomsten   1.809,00 1.208,00
Bestedingen  
Kosten tentoonstelling 100,00 0,00
Kosten website 109,00 93,00
Kosten verzekeringen 0,00 0,00
Kosten algemeen 215,00 144,00
Aanschaf/kosten schilderijen 559,00 0,00
Totale kosten/bestedingen   983,00 237,00
Specificatie bezittingen:  
Pulsatilla 5.000,00 5.000,00
Mens met hond 5.000,00 5.000,00
Golgotha 5.000,00 5.000,00
Parcival 5.000,00 5.000,00
Michael 5.000,00 5.000,00
Magnolia 5.000,00 5.000,00
Zwitsers landschap 1.000,00 1.000,00
Studie in rood 1.000,00 1.000,00
Maaltijd te Emmaüs 5.000,00 5.000,00
Roos 5.000,00 5.000,00
Stier 1.750,00 0,00
Totaal   43.750,00 42.000,00