FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 Stichting Collot zien en beleven 

Toelichting

Financieel is het jaar 2018 positief afgesloten. Het financieel jaarverslag is door Sandra de Knegt-van Egmond verzorgd. De bijgevoegde jaarrekening is inhoudelijk te begrijpen door het samen te lezen met het jaarverslag, dat via een andere link op deze website is in te zien.

Jaarrekening        
    2018   2017
Activa        
Immateriële vaste activa   0,00   0,00
Materiële vaste activa   32.300,00   32.300,00
Vorderingen en overlopende activa   0,00   0,00
Liquide middelen   3.396,00   1.940,00
Totale activa   35.696,00   34.240,00
         
Passiva        
Reserves en fondsen   35.665,00   34.240,00
Overlopende passiva   31,00   0,00
Totale passiva   35.696,00   34.240,00
         
         
Inkomsten        
Inkomsten “Vrienden Collot   213,00   115,00
Inkomsten schenkingen/giften   1.693,00   771,00
Inkomsten lenen schilderijen   0,00   510,00
Opbrengst tentoonstelling   534,00   334,00
Overige inkomsten   0,00   35,00
Totale inkomsten   2.440,00   1.765,00
         
Bestedingen        
Kosten tentoonstelling   178,00   488,00
Kosten website   85,00   453,00
Kosten verzekeringen   315,00   315,00
Kosten algemeen   146,00   129,00
Aanschaf/kosten schilderijen   212,00   300,00
Totale kosten/bestedingen   936,00   1.685,00
         
Specificatie bezittingen:        
Pulsatilla   5.000,00   5.000,00
Franciscus   5.000,00   5.000,00
Golgotha   5.000,00   5.000,00
Parcival   5.000,00   5.000,00
Michael   5.000,00   5.000,00
Magnolia   5.000,00   5.000,00
Zwitsers landschap   1.000,00   1.000,00
Studie in rood   1.000,00   1.000,00
Roos   300,00   300,00
Totaal   32.300,00   32.300,00