FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023 Stichting Collot zien en beleven 

Toelichting

Financieel is het jaar 2023 positief afgesloten. Het financieel jaarverslag is door Sandra de Knegt-van Egmond verzorgd. De bijgevoegde jaarrekening is inhoudelijk te begrijpen door het samen te lezen met het jaarverslag, dat via een andere link op deze website is in te zien.

financiëel jaarverslag Collot 2023