Twee Gedichten

In opdracht van de stichting heeft dichter Akke Brouwer twee gedichten geschreven.

Eén gedicht is geïnspireerd door de kleuren en beweging in het werk van Liane Collot ‘d Herbois.

Het andere gedicht is geschreven naar aanleiding van haar schilderij “Paulus voor Damascus”.

De dichter droeg haar werk zelf voor tijdens de voorjaarstentoonstelling in Friesland.

 

Helende kleuren

Aan de rand van de tijd

ligt het wezen der wijsheid verborgen,

haar nog ongeziene kracht

draagt beelden en betekenis.

 

In het donker ontvouwt zij

het licht van de ziel,

ontsluiert de kiem van vrijheid

in denken,  en wacht.

 

Jij bent het geheim van de kleuren,

zo spreekt de wijsheid en wandelt

aan de hand van de schilder

over de rand van de tijd.

 

Ze betreden samen de ruimte

van het bezielende licht,

hun venster wordt krachtig gebaar,

brengt een andere wereld in zicht.

 

In sferen van blauwen en roden

staan tekens van klaarte geschreven,

het groen herbergt het bruin van voorbij,

schept uit de stilte van water, nieuw leven.

 

Wervelende witten zetten de goden

aan tot een dans, geven de engelen

een kans om mensen  te helen;

kleuren van Liefde als dansvloer voor velen.

Uitzicht  in  zicht

Paulus voor Damascus

 

Zintuigen stutten het Licht

uit hemelscherven geboren,

krachtig ontvouwt zich

de weg naar het inzicht.

 

Ontluikend levensbegin

ligt in het wachtend gebaar

waaruit beelden ontkiemen

van kleuren en zin.

 

Het goud ontsluiert zijn baan

in gevleugelde witten,

lilabloeiende hartslag;

het blauw zet de mantelen aan.

 

Van aarde doordrenkte figuren

dragen de ruimte, keren de tijd.

Stamelend woord wordt helend

beeld waarin bezieling mag duren.

 

Akke Brouwer

Mei 2015

In opdracht van de stichting COLOT ZIEN EN BELEVEN