Nazomertentoonstelling 23 en 24 september 2023

De jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen van Liane Collot zal plaatsvinden in het weekend van 23 en 24 september.

U bent van harte welkom om in alle rust naar deze bijzondere schilderijen te kijken. Een grotere verdieping en het ervaren van de ondersteunende en genezende kracht van deze schilderijen is mogelijk door een inleiding en een bespreking van een schilderij bij te wonen.

openingstijden:

zaterdag 23 september : 9.00-17.00 uur

zondag 24 september:    9.00-16.00 uur

Inleiding en bespreking van een schilderij op zaterdag en zondag om 12.00 uur.

adres:

Schelpenkade 40, 2313 ZW Leiden

entree:

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage

 

Schilderijbepreking 30 mei 2023

Schilderijbespreking

door Judth Steenhorst, kunstzinnig therapeut, docent en bestuurslid van de stichting Collot Zien en Beleven.

Werk van kunstenares Liane Collot d´Herbois fenomenologisch beschouwen beleven

Aan de hand van een aantal gerichte vragen wordt gezamenlijk met de aanwezigen, op fenomenologische wijze,een beeld opgebouwd over wat er op het betreffende schilderij te zien is en wat er aan te beleven is. Verbinding met het schilderij en met elkaar komt hierbij op een natuurlijke en tegelijk bijzondere wijze tot stand.Op deze avond zal in ieder geval het schilderij dat in de bibliotheek van het Elisabeth Vreede huis hangt samen bekeken worden. Ervaring met fenomenologisch waarnemen is niet nodig, er zal op een laagdrempelige en voor ieder toegankelijke manier mee geoefend worden.

locatie:    Elisabeth Vreede huis, Riouwstraat 1, Den Haag

datum:     dinsdag 30 mei 2023

Tijd:          20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.40 uur

kosten     €10-€15 , naar draagkracht. Minimaal €5