Een bijzondere tentoonstelling in Groningen 25-31 maart 2024

De christelijke inwijdingsweg

Zeven schilderijen van Liane Collot d’Herbois

Te zien in de stille week van dit jaar in de gemeenteruimte van De Christengemeenchap Groningen.

Na de Mensenwijdingsdienst zal iedere dag om 11:30 een bespreking plaats vinden, begeleid door Angelika Verhoog en afgesloten met het lezen van het evangelie door geestelijke Jeroen Benschop.

Maandag 25 maart: De Voetwassing
Dinsdag 26 maart: De Geseling
Woensdag 27 maart: De Doornenkroning
Donderdag 28 maart: De Kruisiging
Vrijdag 29 maart: De Mystische Dood
Zaterdag 30 maart: De Graflegging
Zondag 31 maart: De Opstanding

Op maandag middag, 25 maart en op zaterdag middag 30 maart kan de tentoonstelling bezocht worden tussen 14:30 en 17:30

Plaats De Christengemeenschap Groningen
Lauwersstraat 3
9725 HD Groningen

Informatie: angelikaverhoog@xs4all.nl

Nazomertentoonstelling 2024

Zo gauw we de data hebben vastgesteld zal u hier kunnen lezen welk weekend de tentoonstelling plaats vind in 2024.

Nazomertentoonstelling goed bezocht

We kijken terug op een goed bezochte tentoonstelling in september.

Vooral de schilderijenbesprekingen trokken veel mensen en waren inspirerend.

We zagen nieuwe bezoekers en het werkte goed dat in hetzelfde weekend een kunstroute gehouden werd.

Voor het eerst was er een tentoonstelling in Groningen.

Een kleine tentoonstelling met meerdere schilderijbesprekingen en geïnteresseerde bezoekers.

Een mooi voorzichtig begin met hopelijk nog eens een vervolg in de toekomst.

 

Minitentoonstelling en bespreking van een schilderij in Groningen

 

De ledengroep van de antroposofische vereniging in Groningen organiseerde in mei 2017 een bijeenkomst met  een kleine tentoonstelling van vier schilderijen en een bespreking van het schilderij Paulus voor Damascus.

Het werd een fijne avond. De mensen waren onder de indruk van de bijzondere biografie van Liane en door gezamenlijk intensief naar het schilderij te kijken, beleefden ze iets van de bijzondere werking van de kleuren en van het thema.

De ervaring van deze avond bracht de deelnemers van de groep op het idee om met elkaar een schilderij voor een ziek groepslid te lenen. Dat is nu een feit geworden.

Het is heel bijzonder dat een groep gezamenlijk een schilderij leent voor iemand die het nodig heeft.

 

Angelika Verhoog

 

Twee Gedichten

In opdracht van de stichting heeft dichter Akke Brouwer twee gedichten geschreven.

Eén gedicht is geïnspireerd door de kleuren en beweging in het werk van Liane Collot ‘d Herbois.

Het andere gedicht is geschreven naar aanleiding van haar schilderij “Paulus voor Damascus”.

De dichter droeg haar werk zelf voor tijdens de voorjaarstentoonstelling in Friesland.

 

Helende kleuren

Aan de rand van de tijd

ligt het wezen der wijsheid verborgen,

haar nog ongeziene kracht

draagt beelden en betekenis.

 

In het donker ontvouwt zij

het licht van de ziel,

ontsluiert de kiem van vrijheid

in denken,  en wacht.

 

Jij bent het geheim van de kleuren,

zo spreekt de wijsheid en wandelt

aan de hand van de schilder

over de rand van de tijd.

 

Ze betreden samen de ruimte

van het bezielende licht,

hun venster wordt krachtig gebaar,

brengt een andere wereld in zicht.

 

In sferen van blauwen en roden

staan tekens van klaarte geschreven,

het groen herbergt het bruin van voorbij,

schept uit de stilte van water, nieuw leven.

 

Wervelende witten zetten de goden

aan tot een dans, geven de engelen

een kans om mensen  te helen;

kleuren van Liefde als dansvloer voor velen.

Uitzicht  in  zicht

Paulus voor Damascus

 

Zintuigen stutten het Licht

uit hemelscherven geboren,

krachtig ontvouwt zich

de weg naar het inzicht.

 

Ontluikend levensbegin

ligt in het wachtend gebaar

waaruit beelden ontkiemen

van kleuren en zin.

 

Het goud ontsluiert zijn baan

in gevleugelde witten,

lilabloeiende hartslag;

het blauw zet de mantelen aan.

 

Van aarde doordrenkte figuren

dragen de ruimte, keren de tijd.

Stamelend woord wordt helend

beeld waarin bezieling mag duren.

 

Akke Brouwer

Mei 2015

In opdracht van de stichting COLOT ZIEN EN BELEVEN