Een bijzondere tentoonstelling in Groningen 25-31 maart 2024

De christelijke inwijdingsweg

Zeven schilderijen van Liane Collot d’Herbois

Te zien in de stille week van dit jaar in de gemeenteruimte van De Christengemeenchap Groningen.

Na de Mensenwijdingsdienst zal iedere dag om 11:30 een bespreking plaats vinden, begeleid door Angelika Verhoog en afgesloten met het lezen van het evangelie door geestelijke Jeroen Benschop.

Maandag 25 maart: De Voetwassing
Dinsdag 26 maart: De Geseling
Woensdag 27 maart: De Doornenkroning
Donderdag 28 maart: De Kruisiging
Vrijdag 29 maart: De Mystische Dood
Zaterdag 30 maart: De Graflegging
Zondag 31 maart: De Opstanding

Op maandag middag, 25 maart en op zaterdag middag 30 maart kan de tentoonstelling bezocht worden tussen 14:30 en 17:30

Plaats De Christengemeenschap Groningen
Lauwersstraat 3
9725 HD Groningen

Informatie: angelikaverhoog@xs4all.nl

Nazomertentoonstelling goed bezocht

We kijken terug op een goed bezochte tentoonstelling in september.

Vooral de schilderijenbesprekingen trokken veel mensen en waren inspirerend.

We zagen nieuwe bezoekers en het werkte goed dat in hetzelfde weekend een kunstroute gehouden werd.

Voor het eerst was er een tentoonstelling in Groningen.

Een kleine tentoonstelling met meerdere schilderijbesprekingen en geïnteresseerde bezoekers.

Een mooi voorzichtig begin met hopelijk nog eens een vervolg in de toekomst.

 

Voor het eerst een Collot-tentoonstelling in Groningen

VENSTERS NAAR EEN ANDERE WERELD

schilderijen van Liane Collot d’Herbois

14 en 15 oktober 2023
van 10:00 tot 17:00

Plaats: Tweede Willemstraat 31, 9725 JG Groningen

Inleiding en bespreking van een schilderij door Angelika Verhoog:
Zaterdag 12:00-13:00 en 15:00-16:00
zondag 12:00-13:-00

Als u wilt deelnemen aan een van de besprekingen dan kunt u zich opgeven, bij
voorkeur per mail: angelikaverhoog@xs4all.nl of telefonisch 050 5535066

Vrijwillige bijdrage

Nazomertentoonstelling 23 en 24 september 2023

De jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen van Liane Collot zal plaatsvinden in het weekend van 23 en 24 september.

U bent van harte welkom om in alle rust naar deze bijzondere schilderijen te kijken. Een grotere verdieping en het ervaren van de ondersteunende en genezende kracht van deze schilderijen is mogelijk door een inleiding en een bespreking van een schilderij bij te wonen.

openingstijden:

zaterdag 23 september : 9.00-17.00 uur

zondag 24 september:    9.00-16.00 uur

Inleiding en bespreking van een schilderij op zaterdag en zondag om 12.00 uur.

adres:

Schelpenkade 40, 2313 ZW Leiden

entree:

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage

 

Schilderijbepreking 30 mei 2023

Schilderijbespreking

door Judth Steenhorst, kunstzinnig therapeut, docent en bestuurslid van de stichting Collot Zien en Beleven.

Werk van kunstenares Liane Collot d´Herbois fenomenologisch beschouwen beleven

Aan de hand van een aantal gerichte vragen wordt gezamenlijk met de aanwezigen, op fenomenologische wijze,een beeld opgebouwd over wat er op het betreffende schilderij te zien is en wat er aan te beleven is. Verbinding met het schilderij en met elkaar komt hierbij op een natuurlijke en tegelijk bijzondere wijze tot stand.Op deze avond zal in ieder geval het schilderij dat in de bibliotheek van het Elisabeth Vreede huis hangt samen bekeken worden. Ervaring met fenomenologisch waarnemen is niet nodig, er zal op een laagdrempelige en voor ieder toegankelijke manier mee geoefend worden.

locatie:    Elisabeth Vreede huis, Riouwstraat 1, Den Haag

datum:     dinsdag 30 mei 2023

Tijd:          20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.40 uur

kosten     €10-€15 , naar draagkracht. Minimaal €5

 

Tentoonstelling 2022 10 en 11 september

Nazomertentoonstelling 2022 in de Lemniscaat van 24 schilderijen van Liane Collot d’Herbois.

 

Het is zeer verheugend dat het na twee jaar weer mogelijk is in de Lemniscaat een tentoonstelling van deze bijzondere, voor velen inmiddels vertrouwde, kunstenares te organiseren.

 

In onze tijd met zo veel problemen kunnen haar schilderijen bemoedigend en ondersteunend werken. Er is voor gekozen om onder andere zes schilderijen te laten zien die de aartsengel Michael als thema hebben. De kracht van Michael kan ons helpen om de moed niet op te geven en ons innerlijk gesteund te voelen.

Daarnaast zijn er verschillende landschappen en bloemen te zien en  zullen vrijwel alle schilderijen van onze stichting Collot Zien en Beleven tentoongesteld worden. Enkelen daarvan kunnen geleend worden.

 

U bent allen van harte welkom op

zaterdag 10 september van 9.00 tot 1700 uur

zondag 11 september van 9.00 tot 16.00 uur

 

Zowel op zaterdag als op zondag zal om 12.00 uur een inleiding en schilderijbespreking worden gehouden.

 

– uw vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld –

 

Raadpleeg met het oog op eventuele coronamaatregelen kort tevoren de site van de Stichting Collot Zien en Beleven – www.collotzienenbeleven.nl – of de tentoonstelling door gaat.

 

Voorjaarstentoonstelling 20, 21 en 22 mei 2022 in Friesland

We zijn heel blij dat we eindelijk weer een tentoonstelling kunnen organiseren!

De eerste tentoonstelling na corona zal plaatsvinden op 20, 21 en 22 mei  in Giekerk/ Friesland.

 

EXPOSITIE SPIRITUELE KUNST

 

VENSTERS NAAR EEN ANDERE WERELD

              

12 schilderijen van Liane Collot d’Herbois

 

20, 21 en 22 mei 2022

 

Openingstijden:

vrijdag 20 mei 17:00 tot 21:00

zaterdag 21 mei 9:00 tot 17:00

zondag 22 mei   10:00 tot 16:00

 

Inleiding en bespreking van een schilderij:

vrijdag 18:30

zaterdag en zondag 12:00

 

Plaats: Gysbert Japiksstr. 9, 9061 BT Giekerk

tel. 058 7370006

 

Vrijwillige bijdrage

 

 

We hopen u te mogen verwelkomen op deze tentoonstelling, die eindelijk na lange tijd weer mogelijk is. Juist in een zware tijd met veel beproevingen kunnen deze bijzondere schilderijen kracht, moed en energie geven. Iedereen is welkom!

Dit jaar hopen we ook weer een najaarstentoonstelling te organiseren in Leiden.

Geen herfsttentoonstelling 2020

U vraagt zich misschien af of er deze herfst, zoals gebruikelijk, een Collot-tentoonstelling bij Gezondheidscentrum de Lemniscaat in Leiden zal zijn.

Helaas kan dit door de beperkingen wegens het Coronavirus dit jaar niet doorgaan.

Voor ons en voor velen van u is dat zeer spijtig.

Juist in een zware tijd als deze zou het kijken naar schilderijen van Liane Collot

d’ Herbois een weldadige werking kunnen hebben.

We hopen op betere tijden en onderzoeken met elkaar in de tussentijd of er andere wegen zijn om de bijzondere schilderijen voor meer mensen toegankelijk te maken.

De uitleen van schilderijen aan instellingen en particulieren blijft doorgaan. Zie onder Activiteiten.

We wensen u een gezonde herfst- en Michaelstijd toe,

Stichting Collot Zien en Beleven

Welkom op de herfsttentoonstelling 2019: 12 en 13 oktober!

Wij willen u van harte uitnodigen voor de eenentwintigste herfsttentoonstelling.
Er zijn een groot aantal schilderijen rond het thema natuur: bloemen, dieren en landschappen. Ook zullen er enkele schilderijen zijn met een christologisch thema.

De tentoonstelling wordt gehouden op 11, 12 en 13 oktober.

De openingstijden zijn: zaterdag 12 oktober van 9-17 uur,
zondag 13 oktober van 9-16 uur.
Vrijdagavond 11 oktober is gereserveerd voor de vriendenkring Collot Zien en Beleven vanaf 19.00 uur..

Een inleiding en bespreking van een schilderij zijn op zaterdag en zondag om 12 uur.

Plaats: Gezondheidscentrum De Lemniscaat, Schelpenkade 40, Leiden

Klik hier om vriend te worden.