Schilderijbespreking op de OlmenEs

Ons bestuurslid Angelika Verhoog was de avond voor het Michaelsfeest op de OlmenEs om het schilderij van Parsival van Liane Collot ‘d Herbois te bespreken. Het schilderij hangt sinds mei op De OlmenEs. De bewoners van deze gemeenschap van volwassenen met een verstandelijke beperking hebben al enkele maanden met de Parsival in hun midden geleefd.

Angelika schrijft over deze avond het volgende:

Ik wil jullie even vertellen dat ik afgelopen donderdag een onvergetelijke avond bij OlmenEs heb gehad, een dag voor het Michaelsfeest..
Zij hebben op dit moment ons Parcival schilderij te leen. De vraag aan mij was om iets te doen met een verbinding van Michael en Parcival. Best een uitdaging. Ik heb me hierdoor veel dieper met het Parcival verhaal verbonden.
De avond was goed bezocht, weer veel nieuwe gezichten en ook een aantal bewoners, wat altijd heel bijzonder is. Ik heb de biografie van Liane deze keer veel korter gehouden, daarna de bespreking, waarbij veel dingen ontdekt werden. Dat ging in de pauze gewoon door. Daarna de mijmeringen over Michal en Parcival. Alle mensen waren heel betrokken en geraakt en dat raakte mij weer. Het was een avond vol licht en warmte.

Najaarstentoonstelling 27-29 oktober 2017

De jaarlijkse najaarstentoonstelling van schilderijen van Liane Collot d’Herbois valt dit jaar op 27, 28 en 29 oktober 2017.
Vrijdagavond 27 oktober is gereserveerd voor de vrienden van onze stichting met een speciaal programma.
U bent welkom zaterdag 28 oktober van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag 29 oktober van 9.00 tot 16.00 uur.
De schilderijbespreking is op zaterdag en zondag om 12.00 uur.

Voor het eerst zal er een programmaonderdeel voor kinderen zijn.
Op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur bekijkt Angelika Verhoog schilderijen met kinderen vanaf 6 jaar.

Wij vragen de bezoekers een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

Adres: Antroposofisch Gezondheidscentrum de Lemniscaat
Schelpenkade 40
2313 ZW Leiden

Op vrijdag en zaterdag is het betaald parkeren, op zondag is het parkeren gratis.

Een bijzondere bijdrage aan onze stichting

 

 

Onlangs bood een bezoekster van de voorjaarstentoonstelling in Friesland haar eigen schilderij voor een luttel bedrag aan de stichting aan. Ze had het gevoel dat haar schilderij in het gezelschap van de andere schilderijen meer tot zijn recht zou komen.

Het gaat om een prachtig rozenschilderij. Een roos, in voornamelijk blauwtinten, is omgeven door een warme, wevende wereld van zachte kleuren. Het is een schilderij dat mensen raakt.

Toen we het schilderij vanuit Friesland meenamen naar een bijeenkomst van het stichtingsbestuur in Leiden, was iedereen er stil van en we voelden grote dankbaarheid opkomen tegenover de geefster.

Het bijzondere was ook, dat meteen duidelijk werd voor welke zeer ernstig zieke het schilderij een weldaad zou kunnen zijn. Dat is nu een feit geworden!

Zo komt er telkens, en soms uit geheel onverwachte hoek, hulp om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen.

 

Angelika Verhoog

Artikel over Liane Collot d’Herbois

In het juni-augustus-nummer van het blad Verwachting is een artikel opgenomen over Liane Collot d’Herbois van de hand van Angelika Verhoog. Angelika heeft Liane Collot in het verleden zelf regelmatig ontmoet. Die ontmoetingen hebben diepe indruk gemaakt. Vanuit haar ervaring  en vanuit wat ze over Liane weet vertelt ze over deze kunstenares en therapeut. Het blad wordt uitgegeven door de Stichting De Heraut. Het is een tijdschrift voor geestelijke bewustwording en vaak worden er afbeeldingen van schilderijen van Liane Collot opgenomen.

Minitentoonstelling en bespreking van een schilderij in Groningen

 

De ledengroep van de antroposofische vereniging in Groningen organiseerde in mei 2017 een bijeenkomst met  een kleine tentoonstelling van vier schilderijen en een bespreking van het schilderij Paulus voor Damascus.

Het werd een fijne avond. De mensen waren onder de indruk van de bijzondere biografie van Liane en door gezamenlijk intensief naar het schilderij te kijken, beleefden ze iets van de bijzondere werking van de kleuren en van het thema.

De ervaring van deze avond bracht de deelnemers van de groep op het idee om met elkaar een schilderij voor een ziek groepslid te lenen. Dat is nu een feit geworden.

Het is heel bijzonder dat een groep gezamenlijk een schilderij leent voor iemand die het nodig heeft.

 

Angelika Verhoog

 

Impressie van de voorjaarstentoonstelling in Friesland

De voorjaarstentoonstelling in Friesland is achter de rug. Het was een kleine tentoonstelling in  het huis van Angelika.

De bezoekers die naar de schilderijen kwamen kijken konden ook genieten van de prachtige tuin.

Enkele mensen kwamen na de opening op vrijdag kijken, maar de grootste groep was er voor de bespreking. Er ontstond een bijzondere, intieme sfeer. Het was een mooie avond. We bespraken ‘Zie hier uw moeder, zie hier uw zoon’.

Zaterdagochtend bleef het op een enkele bezoeker na rustig tot aan de bespreking. In de middag werd het eindelijk heel mooi weer en kwamen er (misschien daardoor?) maar weinig mensen.

Zondagochtend kwamen naast een enkele bezoeker twee moeders met vier kinderen tussen vijf en tien jaar. De kinderen waren ontwapenend in hun openheid. Ze zagen heel kernachtige dingen in de schilderijen. De moeders waren ook zeer onder de indruk.

Joop deed de bespreking op zondag. Bijzonder, want hij besprak de twee Michaël schilderijen. Angelika kreeg achteraf nog van meerdere mensen te horen dat ze met de beelden voor ogen ingeslapen waren!

Sommige mensen kwamen meerdere keren kijken.

We kijken terug op een sfeervolle tentoonstelling met mooie ontmoetingen.

 

4e tentoonstelling in Friesland

Schilderijen van Liane Collot d’Herbois.
vrijdag 5 mei 2017 van 17:00 – 21:00 uur
zaterdag 6 mei 2017 van 10:00 – 17:00 uur
zondag 7 mei 2017 van 10:00 – 16:00 uur

Bespreking van een schilderij: vrijdag 19:30 u., zaterdag en zondag 12:00 u.
Plaats: G.Japiksstrjitte 9, Gystjerk (Fr.)
Najaarstentoonstelling Leiden 27-29 okt. 2017

Afscheid van Ria

Met een High Tea in Ria’s eigen tuin hebben we afscheid genomen van een heel actief bestuurslid van het eerste uur. U heeft haar ontmoet op één van de vele tentoonstellingen of  mogelijk kwam ze bij u een schilderij ophalen. Ria is met pensioen gegaan en wil graag tijd vrijmaken voor allerlei activiteiten.

Dank je wel, Ria, voor alles!

 

Drie schilderijen van Freddy Manssen

Freddy Manssen was een goede bekende van de stichting Collot Zien en Beleven. Zij was heel enthousiast over onze doelstelling en altijd graag bereid om ons een van haar schilderijen te lenen.

Bij het ophalen en terugbrengen van een schilderij door een van de leden van de stichting ontstonden vaak leuke en boeiende gesprekken.

 

Freddy kende Liane Collot d’Herbois heel goed. Zij was een van haar oudste leerlingen, schilderde zelf heel mooi en gaf schilderlessen aan vele leerlingen uit binnen- en buitenland.

Toen zij van de mogelijkheid hoorde dat schilderijen van Collot na overlijden aan de stichting konden worden nagelaten werd ze heel enthousiast en ook gerustgesteld. Ze had zich namelijk al vaak afgevraagd wat er na haar overlijden met haar drie schilderijen zou gebeuren. Het feit dat veel mensen haar schilderijen ook na haar overlijden zouden zien vond ze heel mooi.

 

In februari 2016 overleed Freddy op 98 jarige leeftijd. Vol eerbied en dankbaarheid ontvingen wij als stichting de drie schilderijen die Freddy ons nagelaten heeft.

Het gaat om een groot schilderij met magnolia bloesems, een studie in rood tinten en een klein Zwitsers landschapje.

 

Op onze volgende tentoonstellingen zult u deze schilderijen kunnen bewonderen.

 

Twee Gedichten

In opdracht van de stichting heeft dichter Akke Brouwer twee gedichten geschreven.

Eén gedicht is geïnspireerd door de kleuren en beweging in het werk van Liane Collot ‘d Herbois.

Het andere gedicht is geschreven naar aanleiding van haar schilderij “Paulus voor Damascus”.

De dichter droeg haar werk zelf voor tijdens de voorjaarstentoonstelling in Friesland.

 

Helende kleuren

Aan de rand van de tijd

ligt het wezen der wijsheid verborgen,

haar nog ongeziene kracht

draagt beelden en betekenis.

 

In het donker ontvouwt zij

het licht van de ziel,

ontsluiert de kiem van vrijheid

in denken,  en wacht.

 

Jij bent het geheim van de kleuren,

zo spreekt de wijsheid en wandelt

aan de hand van de schilder

over de rand van de tijd.

 

Ze betreden samen de ruimte

van het bezielende licht,

hun venster wordt krachtig gebaar,

brengt een andere wereld in zicht.

 

In sferen van blauwen en roden

staan tekens van klaarte geschreven,

het groen herbergt het bruin van voorbij,

schept uit de stilte van water, nieuw leven.

 

Wervelende witten zetten de goden

aan tot een dans, geven de engelen

een kans om mensen  te helen;

kleuren van Liefde als dansvloer voor velen.

Uitzicht  in  zicht

Paulus voor Damascus

 

Zintuigen stutten het Licht

uit hemelscherven geboren,

krachtig ontvouwt zich

de weg naar het inzicht.

 

Ontluikend levensbegin

ligt in het wachtend gebaar

waaruit beelden ontkiemen

van kleuren en zin.

 

Het goud ontsluiert zijn baan

in gevleugelde witten,

lilabloeiende hartslag;

het blauw zet de mantelen aan.

 

Van aarde doordrenkte figuren

dragen de ruimte, keren de tijd.

Stamelend woord wordt helend

beeld waarin bezieling mag duren.

 

Akke Brouwer

Mei 2015

In opdracht van de stichting COLOT ZIEN EN BELEVEN